Zarząd

  1. Joanna Niewińska – przewodnicząca stowarzyszenia
  2. Wioleta Jastrzębska – z-ca przewodniczącej
  3. Łapińska Małgorzata – członek zarządu
  4. Marta Samusiewicz – członek zarządu
  5. Renata Zalewska – członek zarządu